هفتمین کنفرانس بین المللی نانوساختارها

هفتمین کنفرانس بین المللی نانوساختارها

هفتمین کنفرانس بین المللی نانوساختارها (ICNS7)

تاریخ برگزاری کنفرانس: ۲۸ فوریه الی ۱ مارس ۲۰۱۸ برابر با ۸ الی ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۶
محل برگزاری: تهران- ایران
دبیر علمی: محمدرضا هرمزی نژاد- دانشکده شیمی و پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه صنعتی شریف
دبیر اجرایی: راحله محمد پور- پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه صنعتی شریف

محورهای کنفرانس:

Low-dimensional Nanostructures

Bulk Nanostructured Materials

Nanobiomaterials and Nanomedicine

Nanodevices

Nanosensors and Nanobiosensors

Nanomagnetism and Spintronics

Nanostructures for Electronics, Photonics and Plasmonics

Nanomaterials for Water and Environment

Nanomaterials for Energy Conversion and Storage

Advanced Fabrication and Characterization Methods

Nanotechnology Standardization and Commercialization

Risk Assessment and Ethical Aspects of Nanotechnology

تاریخ های مهم:

آغاز دریافت الکترونیکی مقالات: اول تیر ۱۳۹۶
پایان مهلت ارسال مقالات (داوری در بخش شفاهی و پوستر): ۱۵ ام مهر ۱۳۹۶
پایان مهلت ارسال مقالات (داوری در بخش پوستر): اول آبان ۱۳۹۶
پایان مهلت ثبت‌نام: اول بهمن ۱۳۹۶
پایان مهلت ثبت‌نام با تأخیر: ۱۳ بهمن ۱۳۹۶

دبیرخانه کنفرانس:

پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

تلفکس: 66164118-21 98+

ایمیل: icns7@sharif.ir

وبسایت: http://icns7.sharif.ir