ژوئن 2018

دعوت به  شرکت در دومین مجمع عمومی سالیانه انجمن علوم و فناوری­ های شیمیایی ایران

اساتید، دانش آموختگان و دانشجویان محترم دانشگاه­ ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و مدیران، مهندسان و کارشناسان محترم سازمان­ ها، صنایع شیمیایی و سایر صنایع وابسته با تقدیم سلام و احترام؛ نظر به اینکه در تاریخ 97/03/12  آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی انجمن با دستور جلسه: ۱) گزارش عملکرد ۲) تصویب سند راهبردی 5 ساله ۳) تصویب سند اجرایی سالیانه ۴) تصویب ترازنامه، در روزنامه کیهان درج گردید.  لذا، بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن

دومین کنفرانس علوم و فناوری های شیمی کاربردی: حسگرها و زیست حسگرها

پژوهشگر گرامی با سلام احتراماً به استحضار می رساند انجمن علوم و فناوری های شیمیایی ایران در نظر دارد در روزهای چهاردهم و پانزدهم شهریور ماه 1397 کنفرانس “دومین کنفرانس علوم و فناوری های شیمی کاربردی: حسگرها و زیست حسگرها” را برگزار نماید. معرفی کنفرانس: “دومین کنفرانس علوم و فناوری های شیمی کاربردی: حسگرها و بیوحسگرها” جایگاه بین رشته ای ویژه ای برای ارائه پیشرفت های جدید و نتایج تحقیقاتی در زمینه انواع حسگرهای