خبرها

پانزدهمین همایش ملی شیمی دانشگاه پیام نور-اردبیل برگزار گردید

پانزدهمین همایش ملی شیمی دانشگاه پیام نور توسط دانشگاه پیام نور اردبیل و با همکاری انجمن علوم و فناوری‌های شیمیایی ایران در شهر سرعین اردبیل در روزهای چهارم و پنجم مهر‌ماه۱۳۹۷ برگزارگردید. برنامه علمی کنفرانس به‌وسیله دانشگاه پیام نور اردبیل و همکاری اعضای انجمن و مجموعه‌ای از اساتید متخصص در حوزه‌های مرتبط با کنفرانس پشتیبانی شد.   در این کنفرانس دانشمندان برجسته علمی، پژوهشگران و محققان از سراسر کشور گرد

اولین کنگره بین المللی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری برگزار شد

اولین کنگره بین المللی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری توسط انجمن علوم و فناوری‌های شیمیایی ایران در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور در روزهای بیستم و بیست و یکم شهریور ‌ماه ۱۳۹۷ برگزار شد. برنامه علمی کنگره به‌وسیله انجمن علوم و فناوری‌های شیمیایی ایران، اعضای این انجمن و مجموعه‌ای از اساتید متخصص در حوزه‌های مرتبط با کنگره پشتیبانی شد.   در این کنگره دانشمندان برجسته علمی،

برگزاری دومین کنفرانس انجمن علوم و فناوریهای شیمی کاربردی:حسگرها و زیست حسگرها

برگزاری دومین کنفرانس انجمن علوم و فناوریهای شیمی کاربردی:حسگرها و زیست حسگرها دومین کنفرانس انجمن علوم و فناوری های شیمی کاربردی:حسگرها و زیست حسگرها که با برنامه ریزی علمی و اجرایی انجمن علوم و فناوری های شیمیایی ایران انجام می شود، در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی شیراز برگزار شد. راه اندازی وب سایت این کنفرانس در تاریخ خردادماه 1397 همراه با شروع فرآیند پذیرش مقاله آغاز گردید.کلیه امور

دعوت به  شرکت در دومین مجمع عمومی سالیانه انجمن علوم و فناوری­ های شیمیایی ایران

اساتید، دانش آموختگان و دانشجویان محترم دانشگاه­ ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و مدیران، مهندسان و کارشناسان محترم سازمان­ ها، صنایع شیمیایی و سایر صنایع وابسته با تقدیم سلام و احترام؛ نظر به اینکه در تاریخ 97/03/12  آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی انجمن با دستور جلسه: ۱) گزارش عملکرد ۲) تصویب سند راهبردی 5 ساله ۳) تصویب سند اجرایی سالیانه ۴) تصویب ترازنامه، در روزنامه کیهان درج گردید.  لذا، بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن