قوانین و مقررات سایت

لطفاً موارد زیر را به دقت مطالعه نمائید:

۱- حق عضویت پرداختی، به صورت سالانه می باشد.
۲- در صورت عدم پرداخت حق عضویت، عضویت من در انجمن به صورت عادی بوده و نمی توانم از امکانات انجمن استفاده نمایم.
۳- امکانات انجمن برای افرادی که حق عضویت را واریز نموده اند شامل: تخفیف در شرکت در همایش ها و همچنین شرکت در انتخابات انجمن می باشد.
۴- در انتخاب مبلغ پرداختی بابت حق عضویت دقت نمایید.
۵- لازم است قبل از عضویت، اساسنامه انجمن را به دقت مطالعه فرمائید.

[iphorm id=”1″ name=”ثبت نام اشخاص حقیقی”]

<hr>