” مقررات و مزایای سایت و عضویت”

تقویت رزومه علمی و شغلی موثر در ادامه تحصیل و اشتغال در داخل و خارج از کشور

بهره مندی از مزایا و تخفیفات ویژه همایش ها، نمایشگاه ها و کارگا های علمی- تخصصی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی

معرفی، همکاری و حمایت از پروژه ها، تحقیقات و خدمات علمی، آموزشی و پژوهشی در سطوح ملی و بین‌المللی با مشارکت محققان و متخصصان مجرب و صاحبنظر

تسهیل امکان همکاری با سازمان ها و نهادهای اجرایی، علمی و صنعتی

همکاری، مشارکت و حمایت در انتشار کتب و نشریات علمی و صنعتی

درج مشخصات و اطلاعات تحصیلی، علمی و تخصصی اعضا در بانک اطلاعاتی انجمن و فراهم نمودن امکان دسترسی و تامین نیاز اهالی صنعت و خدمات مرتبط با فناوری های شیمیایی

بهره مندی از جایزه و نشان علمی و فناوری سالانه برگزیدگان حوزه های علمی، آموزشی، پژوهشی، کارآفرینی و صنعتی در عرصه علوم و فناوری های شیمیایی

حق عضویت پرداختی به صورت سالانه می باشد.