اولین همایش ملی ایمنی، بهداشت و محیط زیست در صنایع و معادن

اولین همایش ملی ایمنی، بهداشت و محیط زیست در صنایع و معادن

عنوان همایش: اولین همایش ملی ایمنی، سلامت و محیط زیست در صنایع و معادن (کاربردها و چالش ها)

محورهای اصلی همایش HSE

1. کاربرد روش های نوین در کنترل آلاینده ها
2. مدیریت ریسک حریق
3. سیستم های مدیریت در HSE
4. مباحث حقوقی در HSE
5. قوانین ، مقرررات و استانداردها در HSE
6. آموزش ، ارتباطات و فرهنگ سازی HSE
Health

1. عوامل فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی زیان آور در محیط کار
2. روشهای ارزیابی سلامت کارکنان و بهداشت محیط کار
3. عوامل ارگونومی در بهداشت و سلامت شاغلین
4. روانشناسی صنعتی
5. اهمیت معاینات استخدامی و دوره ای طب کار
Safety

1. شناسایی ، تحلیل و ارزیابی مخاطرات
2. ایمنی پیمانکاران
3. تحلیل اقتصادی در ایمنی
4. واکنش شرایط اضطراری و مدیریت بحران
5. تجزیه و تحلیل حوادث
6. روشهای بهینه کنترل گاز در معادن زیرزمینی زغالسنگ
Environment

1. روش های ارزیابی اثرات زیست محیطی
2. مدیریت بازیافت پسماند و پساب
3. بحران آب و راهکارهای مبارزه با آن
4. تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر محیط زیست
5. انرژی و مدیریت کربن

سازمان برگزارکننده: مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت زغالسنگ کرمان
مدیر همایش: دكتر سید نظام الدین معین زاده
دبيراجرايي همایش: مهندس آرميتا حق دوستي
مکان برگزاری همایش: کرمان، بلوارآیت الله شهید صدوقی، بلوار شهدای زغالسنگ، سالن همایش های مرحوم کاشیگر
زمان برگزاری: 26-27 مهرماه 1396
اطلاعات تماس:
09033779904
32110703-034 آدرس پست الکترونیکی:
[email protected]

[email protected]