دومین کنفرانس علوم و فناوری های شیمی کاربردی: حسگرها و زیست حسگرها

دومین کنفرانس علوم و فناوری های شیمی کاربردی: حسگرها و زیست حسگرها

پژوهشگر گرامی

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند انجمن علوم و فناوری های شیمیایی ایران در نظر دارد در روزهای چهاردهم و پانزدهم شهریور ماه 1397 کنفرانس “دومین کنفرانس علوم و فناوری های شیمی کاربردی: حسگرها و زیست حسگرها” را برگزار نماید.

معرفی کنفرانس:

“دومین کنفرانس علوم و فناوری های شیمی کاربردی: حسگرها و بیوحسگرها” جایگاه بین رشته ای ویژه ای برای ارائه پیشرفت های جدید و نتایج تحقیقاتی در زمینه انواع حسگرهای نوری – الکتروشیمیایی – گرمایی و …می باشد. در این کنفرانس دانشمندان برجسته علمی، پژوهشگران و محققان گرد هم خواهند آمد و موضوعات مختلف در حوزه حسگرها و زیست حسگرها بررسی خواهند شد.

موضوعات این کنفرانس بین رشته ای بوده و دامنه وسیعی از علوم از جمله کشاورزی، علوم پزشکی، مواد غذایی، داروسازی، شیمی، نانوتکنولوژی و … را در برمی گیرد. ضمن اینکه فناوری های مختلف تولید و تجاری سازی حسگرها و کاربردهای آن در صنایع مختلف نیز وسیع و مورد توجه این کنفرانس خواهد بود.

محل برگزاری این کنفرانس، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز خواهد بود و برنامه علمی کنفرانس بوسیله انجمن علوم و فناوری های شیمیایی ایران، اعضای این انجمن و مجموعه ای از اساتید متخصص در حوزه های مرتبط با کنفرانس پشتیبانی خواهد شد.

لازم به ذکر است اولین کنفرانس علوم و فناوری های شیمی کاربردی با تاکید بر شیمی زمین و شیمی محیط زیست در تاریخ 19 و 20 اردیبهشت ماه 1397 با همکاری دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان برگزار گردید. (آدرس سایت اولین دوره کنفرانسwww.gecconf.com)

محورهای کنفرانس:

 • حسگرهای/زیست حسگرهای شیمیایی

 • حسگرهای/زیست حسگرهای الکتروشیمیایی

 • فناوری مبدل سیگنال

 • بیوالکترونیک

 • حسگرها و زیست حسگرهای تجاری

 • تراشه های DNA، حسگرهای اسید نوکلئیک و آپتاحسگرها

 • زیست حسگرهای مبتنی بر آنزیم و ایمونوحسگرها

 • آزمایشگاه روی تراشه

 • تشخیص های موبایلی با حسگرها و کنترل سلامت شخصی

 • نانوزیست حسگرها و سیستم های نانوتجزیه ای و نانومواد

 • زیست حسگرهای مبتنی بر سلول و ارگانیسم

 • زیست حسگرهای چاپی

 • پروتئومیک، تجزیه تک سلولی و تشخیص سلول های سرطانی

 • سیستم های تقلید از بیو و گیرنده های پلیمر قالب مولکولی

 • طراحی، مدلسازی و شبیه سازی حسگرها و زیست حسگرها

 • حسگرهای مبتنی بر ترانزیستورهای اثر میدان

 •        ریزپوشینه سازی در ساخت زیست حسگرها