ششمین کنفرانس علوم و فناوری های شیمی کاربردی: شیمی و ژئوشیمی فلزات گرانبها، گوهرها و گوهرسنگ ها

ششمین کنفرانس علوم و فناوری های شیمی کاربردی: شیمی و ژئوشیمی فلزات گرانبها، گوهرها و گوهرسنگ ها

ششمین کنفرانس علوم و فناوری های شیمی کاربردی: شیمی و ژئوشیمی فلزات گرانبها، گوهرها و گوهرسنگ ها در تارخ 28 , 29 اردیبهشت ماه 1401 با هدف گردهمایی دانشمندان و محققان برجسته دانشگاه، صنعت، معدن و تجارت و به منظور تبادل و به اشتراک گذاری تجربیات و نتایج تحقیقات و آخرین یافته ها در جنبه های مختلف اعم از شیمی، ژنز، فرآوری و استحصال توسط انجمن علوم و فناوری های شیمیایی ایران برگزار می گردد. همچنین این همایش تلاش دارد تا بستر مناسبی را برای اصحاب فعال در این حوزه ها فراهم کند تا جدیدترین نواوری ها، روندها، چالش ها و راهکارهای مورد استفاده در زمینه فلزات و گوهرهای گرانبها و کمیاب را ارایه و در مورد آنها بحث و گفتگو کنند. در همین راستا بنا داریم، با دریافت مسائل، ایده ها و راه حل های پیشنهادی در قالب مقاله امکان ارتباط و بهره مندی حداکثری از توانمندی های علاقمندان شرکت کننده در این همایش را فراهم نماییم. در ضمن، غرفه و نمایشگاه مجازی در این همایش به منظور معرفی تجهیزات، محصولات و … نیز پیش بینی شده است.

سایت کنفرانس:

http://preciousconf.ir/fa/

محورهای همایش:

– اکتشاف (کمی و کیفی) فلزات گرانبها (ظلا، نقره، رودیوم، پلاتین، ایریدیوم، پالادیم، روتنیوم و اسمیوم)
– استخراج و فراوری (لیچینگ، بازیابی و پالایش)  فلزات گرانبها
– آلیاژهای فلزات گرانبها
– فلزات گرانبها  و فناوری های پیشرفته
– فلزات گرانبها  و انرژی های نو
– فلزات گرانبها  و زیست پزشکی
– فلزات گرانبها  و جواهرسازی
– بازیافت فلزات گرانبها
– فلزات گرانبها و محیط زیست
– فلزات گرانبها  و اقتصاد
– فلزات گرانبها و آینده پژوهی
– اکتشاف سنگهای قیمتی و گوهرها (کانی و آلی)
– گوهر شناسی و گوهر تراشی
– سنگهای قیمتی و گوهرها و جواهرسازی
– سنگهای قیمتی و گوهرها   و اقتصاد
– سنگهای قیمتی و گوهرها   و آینده پژوهی