مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم)

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم)

بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسنه انجمن دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن که در روز چهارشنبه  مورخ 1401/12/10 ساعت 15:30 عصر در محل سالن همایش های دانشگاه پیام نور به آدرس مینی سیتی، بلوار ارتش، خیابان نخل، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

1- گزارش عملکرد سالیانه انجمن

2- گزارش بازرس انجمن

3- تصویب تراز مالی سال 1400

4- تصویب سند راهبردی 5 ساله و سند اجرایی سالیانه

5- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان