اطلاعیه شماره ۲

اطلاعیه شماره ۲

————————————————-

اطلاعیه شماره ۲

‹‹به نام خداوند بخشنده و مهربان››

با تقدیم سلام و احترام؛

پیرو برخی تماس های صورت پذیرفته از جانب اعضای محترم ثبت نام کننده در سایت انجمن علوم و فناوری های شیمیایی ایران، توضیحات به شرح زیر ضروری به نظر می رسد:

۱) حسب مقررات و آیین نامه کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، واجدین مدرک کارشناسی به عنوان عضو وابسته و واجدین مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر به عنوان عضو پیوسته محسوب می شوند. اعضای وابسته از کلیه مزایا و امتیازات عضویت در انجمن برخوردار بوده اما حق رای برای انتخاب هیات مدیره و بازرس انجمن را دارا نمی باشند.

۲) برای کاندید شدن در انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن، فرد متقاضی بایستی الزاما علاوه بر ثبت نام در سایت انجمن و عضویت پیوسته در انجمن، مدارک مورد درخواست را بر اساس اطلاعیه شماره۱ به آدرس [email protected] ارسال نماید.

۳) تنها اعضای پیوسته انجمن شرکت کننده در جلسه مجمع عمومی از حق رای برای انتخاب هیات مدیره برخوردار می باشند.

۴) اعضای پیوسته غایب در جلسه مجمع عمومی می توانند با وکالت دادن مکتوب (فرم وکالت نامه زیر) به یکی از اعضای پیوسته حاضر در جلسه، در رای گیری و انتخاب هیات مدیره و بازرس انجمن مشارکت نمایند.

 

فرم وکالت نامه:

اینجانب ……………………………… با شماره کدملی ………………………….. عضو پیوسته انجمن علوم و فناوری های شیمیایی ایران به آقای/خانم ………………………………….. .وکالت می دهم که از طرف اینجانب در جلسه مجمع عمومی مورخ ۲۶/۱/۹۵ انجمن علوم و فناوری های شیمیایی ایران حاضر شده و در رای گیری شرکت نماید.

                                                                                                                                                امضاء

                                                                                                                                               تاریخ

 

توجه: برای کسب هرگونه اطلاعات بیشتر با شماره همراه (۰۹۲۱۲۸۴۴۲۹۰) سرکار خانم مهندس مریم سید جوادی تماس حاصل فرمایید (در محدوده زمانی ساعات ۸ تا ۱۴).

محمد علی کریمی

نماینده هیات موسس انجمن

برای دانلود فرم اینجا را کلیک کنید