1. Iranian Journal of Analytical Chemistry (IJAC)       website: http://ijac.journals.pnu.ac.ir/

2. Iranian Chemical Communication (ICC)                   website: http://icc.journals.pnu.ac.ir/

3. Asian Journal of Green Chemistry                             website: http://www.ajgreenchem.com/

4. International Journal of New Chemistry                  website: http://www.ijnc.ir/

5. Journal of Chemical Reviews (J. Chem. Rev.)           website: http://www.jchemrev.com/

6. Chemical Methodologies                                             website: http://chemmethod.com/

7. Asian Journal of Nanoscience and Materials                         Website: http://www.ajnanomat.com/

8. Advanced Journal of Chemistry-Section A               Website: http://www.ajchem-a.com/

9. Progress in Chemical and Biochemical Research           Website: http://www.pcbiochemres.com/

10. Journal of Medicinal and Chemical Sciences         Website: http://www.jmchemsci.com/

11.Chemical Review and Letters           website: http://www.chemrevlett.com/

12. Journal of Applied Organometallic Chemistry          website: http://jaoc.samipubco.com/

13. Eurasian Chemical Communications                         website: http://www.echemcom.com

14. Advanced Journal of Chemistry, Section B        website: http://www.ajchem-b.com/

 

15. Journal of Chemistry Letters                      website: http://www.jchemlett.com/

 

نشریات فارسی:

  1. نشریه شیمی آلی                                                  /website:http://ocj.journals.pnu.ac.ir

 

  1. نشریه پژوهش های نوین در شیمی تجزیه                     /website: http://jarac.malayeru.ac.ir

3. نشریه شیمی فلزات                                               Website:http://www.jmetchem.com