اولین همایش ملی شرکت های دانش بنیان

اولین همایش ملی شرکت های دانش بنیان

اولین همایش ملی شرکت های دانش بنیان


جهان اقتصاد امروز فراز و نشیب های متعددی را تجربه کرده است و آثار آن به شکل رکود ها و بحران های اقتصادی رخ نموده است. جمهوری اسلامی ایران نیز از نوسانات متاثر شده است. مقام معظم رهبری بعنوان سکاندار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در این برهه از تاریخ در بیانات و رهنمود های خویش، استراتژی ” اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان ” را بعنوان رهنمود اقتصادی در نظام اسلامی تجویز فرمودند. در راستای فرمایشات و رهنمودهای اقتصادی رهبر معظم انقلاب اسلامی، دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان درصدد است با نگاه به پتانسیل های غنی بالقوه منطقه، ازحیث جوانان مستعد و منابع معدنی و ذخایر دریایی، دسترسی به مرزهای آبی و شرق کشور، زمینه و بستری مناسب برای شکل گیری شرکت های دانش بنیان خواه از نظر ایده پردازی، تجاری سازی ایده ها و عملی ساختن فرآیند تبدیل نوآوری به فنآوری ، گرایش سرمایه انسانی توانمند را به سمت کارآفرینی فراهم سازد. بنابراین، این مهم را در قالب همایش ملی شرکت های دانش بنیان : فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور با حضور نخبگان و صاحب­نظران در این زمینه را در دانشگاه پیام نور مرکز چابهار ، با هدف تعامل بنگاه­های اقتصادی و دستگاه­های اجرائی، با بهره گیری از دستاوردهای علمی و فنآورانه دانشگاه­ها و مراکز پژوهشی برگزار نماید.

این فعالیت، زمینه ای برای استفاده از توانایی های دانشگاه­ها و واحدهای پژوهشی و علمی جامعه، ترغیب متخصصین، نوآوران، مخترعان، اعضای هیات علمی دانشگاه­ها و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی برای رفع نیازهای جامعه و ترویج فرهنگ تجاری سازی ایده ها و یافته های دانشگاه­ها و مراکز پژوهشی فراهم می آورد.

بنابراین، از همه محققین، صاحبان فکر، پژوهشگران، شرکت های دانش بنیان دعوت می شود به منظور ارتقای فرهنگ کارآفرینی در منطقه با ارسال دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی خود در این همایش ملی مشارکت نمایند. ضمنآ یادآور می شود که مقالات برگزیده در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) و… نمایه سازی شده و همچنین مقالات برتر با نظر هیات داوران جهت چاپ به مجلات معتبر علمی دانشگاه­ها ارسال خواهد شد.

محورهای همایش:

۱- شرکت های دانش بنیان و رویکردهای اجرایی آن( مدل، موانع و محدودیت ها ، عملکرد و نحوه گسترش….)
۲- نقش اقتصاد دانش بنیان( و شرکت های دانش بنیان) در توسعه منطقه ای و ملی (اشتغال زایی نخبگان و نیروهای مستعد دانشگاهی وغیر دانشگاهی ،فضای کسب و کار شرکت های دانش بنیان و ..)
۳- شرکت های دانش بنیان و جایگاه آن در اقتصاد مقاومتی
۴- مقایسه تطبیقی شرکت های دانش بنیان با کشورهای موفق و پیشرو
۵- نقش شرکت های دانش بنیان در توسعه سواحل مکران
۶- نقش عوامل کارآفرینانه در توسعه شرکت های دانش بنیان
۷- آینده پژوهشی مدیریت شرکت های دانش بنیان در ایران ۱۴۰۴
۸- ارائه الگوی مفهومی مدیریت دانش برای شرکت های دانش بنیان
۹- موانع اجرایی شرکت تعاونی های دانش بنیان
۱۰- اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان
۱۱- کسب و کار دانش بنیان
۱۲- کشاورزی و شرکت های دانش بنیان
۱۳- نقش دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، مراکز رشد، پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان در توسعه کارآفرینی
۱۴- آموزش کارآفرینی دانشگاهی و نقش آن در توسعه شرکت های کوچک و متوسط SMEs دانش بنیان
۱۵- دانشگاه های نسل سوم
۱۶- محور آزاد (مطالعات و تحقیقات علمی در حوزه کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری)