اولین کنفرانس علوم و فناوری های شیمی کاربردی: شیمی زمین و شیمی محیط زیست

اولین کنفرانس علوم و فناوری های شیمی کاربردی: شیمی زمین و شیمی محیط زیست

پژوهشگر گرامی

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند انجمن علوم و فناوری های شیمیایی ایران در نظر دارد در روزهای نوزدهم و بیستم اردیبهشت ماه 1397 “اولین کنفرانس علوم و فناوری های شیمی کاربردی: شیمی زمین و شیمی محیط زیست” را برگزار نماید. محل برگزاری کنفرانس، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان خواهد بود و برنامه علمی کنفرانس بوسیله انجمن علوم و فناوری های شیمیایی ایران، اعضای این انجمن و مجموعه ای از اساتید متخصص در حوزه های مرتبط با کنفرانس پشتیبانی خواهد شد.  منتظر حضور گرم شما در این کنفرانس هستیم، قابل ذکر است اعضای انجمن علوم و فناوری های شیمیایی ایران از تخفیف ویژه برای ثبت نام در کنفرانس برخوردار خواهند شد. برای ثبت نام به آدرس www.gecconf.com مراجعه نمایید.

این کنفرانس جایگاه بین رشته ای ویژه ای برای ارائه پیشرفت های جدید و نتایج تحقیقاتی در زمینه ژئوشیمی و شیمی محیط زیست می باشد. در این کنفرانس دانشمندان برجسته علمی، پژوهشگران و محققان گرد هم خواهند آمد و موضوعاتی که ذیلاً به برخی از آنها اشاره شده است، بررسی خواهند شد:

ژئوشیمی معدنی

ژئوشیمی ایزوتوپ پایدار

ژئوشیمی اکتینید / رادیونوکلئید

ژئوشیمی نفت

ژئوشیمی آبزی

ژئوشیمی محیط زیست

بیو ژئوشیمی

ژئوشیمی سیاره ای

اصول ژئوشیمی محیطی

ژئوشیمی و سلامت حیوان / انسان

اثر محیطی

فوتو شیمی

کاتالیزورهای  فوتوژئوشیمیایی

ترمودینامیک

طبیعت واکنش دهنده ها

دامنه فوتو ژئوشیمی

بهداشت محیط و ارگونومی

بهداشت محیط و آفت کش ها

آلودگی های شیمیایی

نمک زدایی

شیمی زباله های صنعتی

نشت نفت

آلودگی و بهداشت

آلودگی خاک و بازیابی

آلودگی و مدیریت زباله

آلودگی و بازیافت آلودگی

آلودگی آب و بازیافت

دکتر محمدعلی کریمی                                                       دکتر زهرا حسنی

رییس انجمن علوم و فناوری های شیمیایی ایران                      دبیر کنفرانس