دعوت به شرکت در دومین مجمع عمومی سالیانه انجمن علوم و فناوری­ های شیمیایی ایران

دعوت به  شرکت در دومین مجمع عمومی سالیانه انجمن علوم و فناوری­ های شیمیایی ایران

اساتید، دانش آموختگان و دانشجویان محترم دانشگاه­ ها و موسسات آموزشی و پژوهشی

و مدیران، مهندسان و کارشناسان محترم سازمان­ ها، صنایع شیمیایی و سایر صنایع وابسته

با تقدیم سلام و احترام؛

نظر به اینکه در تاریخ 97/03/12  آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی انجمن با دستور جلسه: ۱) گزارش عملکرد ۲) تصویب سند راهبردی 5 ساله ۳) تصویب سند اجرایی سالیانه ۴) تصویب ترازنامه، در روزنامه کیهان درج گردید.  لذا، بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن دعوت به عمل می آید که در جلسه مجمع عمومی عادی انجمن که در روز پنجشنبه تاریخ 97/03/31، ساعت 10 صبح، در محل سالن حوزه ریاست دانشگاه پیام نور به آدرس: مینی سیتی، بلوار ارتش، خیابان نخل، سازمان مرکزی پیام نور تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.

هیات مدیره انجمن