پنجمین کنفرانس علوم و فناوری های شیمی کاربردی: نفت، گاز و پتروشیمی

پنجمین کنفرانس علوم و فناوری های شیمی کاربردی: نفت، گاز و پتروشیمی

امروزه برگزاری همایش های علمی به عنوان یک ابزار کمکی ارزشمند، نقش مفید و موثری را در اطلاع رسانی، تبادل افکار، اشتراک گذاری یافته ها و تجربیات، تولید دانش، ایجاد همگرایی و هم افزایی میان دانشگاهیان، صاحبنظران و مدیران ایفا می کند، که در نهایت موجب رشد علم و توسعه کشور می شود.
این رو به استحضار اساتید، محققان و صاحبنظران می رساند انجمن علوم و فناوری های شیمیایی ایران در نظر دارد اولین همایش پژوهش های کاربردی در حوزه نفت، گاز  و پتروشیمی را به صورت مجازی در تاریخ 24 خرداد ماه 1400 برگزار نماید.
بدینوسیله از کلیه پژوهشگران و محققان جهت ارائه دستاوردهای علمی خود و شرکت در این همایش دعوت به عمل می آید.

آدرس سایت همایش:

www.ogpsconf.ir

محور های همایش:

 • طرح های پیشران در صنایع پتروشیمی
 • پالایشگاه های انعطاف پذیر و پتروپالایشگاه ها
 • تحول دیجیتال در صنایع پتروشیمی
 • پدیده های انتقال
 • فرایند های جداسازی
 • مدلسازی و شبیه سازی
 • مهندسی نفت – مخزن
 • علوم و فناوری پلیمر – پلیمر های هوشمند
 • فناوری پایدار و سبز
 • مهندسی ایمنی و محیط زیست
 • استانداردسازی و اموزش در صنایع شیمیایی
 • انرژی های تجدید پذیر
 • مدیریت و کارآفرینی
 • سینتیک – کاتالیست و طراحی راکتور
 • ذخیره سازی و انتقال نفت خام و گاز
 • خوردگی
 • تصفیه آب
 • توسعه فناوری های پالایش و فراوری نفت
 • بهینه سازی فرایندها و نوسازی تولید
 • فناوری های تواید همزمان و کاهش هزینه انرژی
 • طراحی پالایشگاه های تولید سوخت پاک