کارگاه ها

کارگاه GC و HPLC

کارگاه آموزشی کروماتوگرافی گازی و مایع با کارآیی بالا به صورت آنلاین برگزار می شود. اعضای انجمن علوم و فناوری های شیمیایی ایران جهت شرکت در این کارگاه از تخفیف برخوردارند.

کارگاه GC و HPLC

کارگاه آموزشی کروماتوگرافی گازی و مایع با کارآیی بالا به صورت آنلاین برگزار می شود. اعضای انجمن علوم و فناوری های شیمیایی ایران جهت شرکت در این کارگاه از تخفیف برخوردارند.

کارگاه های آموزشی چهارمین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری

دوره‌های آموزشی چهارمین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی، از پژوهش تا فناوری توسط انجمن علوم و فناوری های شیمیایی ایران باهمکاری اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی شیمی، نفت و پلیمر ایران: لیست دوره‌ها: ۱- تصویر برداری فراطیفی و کاربردهای آن مدرس: جناب آقای دکتر درودی ۲- روش‌ها و تجهیزات آنالیز نانومواد مدرس: سرکار خانم دکتر سروری ۳- روش های سنتز نانومواد مدرس: آقای دکتر بنانی‌فرد ۴- مالکیت فکری و