دبیر انجمن جز یکی از دو درصد دانشمندان برجسته جهان انتخاب گردید

دبیر انجمن جز یکی از دو درصد دانشمندان برجسته جهان انتخاب گردید

با تقدیم سلام و ادب
احتراما، به استحضار می رساند شیمیدان برجسته، خوشنام و اثربخش ملی و فراملی کشورمان جناب آقای پروفسور منصور انبیاء، عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن علوم و فناوری های شیمیایی ایران یکبار دیگر در آسمان علمی ایران و جهان خوش درخشید و بر اساس ارزیابی های صورت گرفته جز دو درصد دانشمندان برجسته ی جهان قرار گرفت.
بدینوسیله این انتخاب بجا وشایسته را خدمت این استاد و همکار گرامی و خانواده ی محترم ايشان، شاگردان و ارادتمندان، دانشگاهيان فرهيخته دانشگاه علم و صنعت ایران و جامعه علمی به ویژه جامعه بزرگ شيمی کشور تبريک عرض می نمائيم. بر هيچ یك از شيميدان های پيشگام و پيشتاز كشور پوشيده نيست كه اين استاد شيميدان برجسته، فرهيخته، اخلاق مدار، متواضع و پرتلاش تاکنون چه خدمات ارزشمندی به فرزندان میهن عزیزمان ايران نموده است. نام نيک اين استاد فرهيخته، در سپهر علم و فرهيختگی همچون خورشيد می درخشد و سند افتخاری در تاريخ علم شيمی كشور می باشد. اين انتخاب مسرت بخش و غرورآفرین را صمیمانه می ستائيم.
رئیس واعضای هیئت مدیره انجمن علوم و فناوری های شیمیایی ایران