خبرها

پنجمین کنفرانس علوم و فناوری های شیمی کاربردی: نفت، گاز و پتروشیمی برگزار شد

پنجمین کنفرانس علوم و فناوری های شیمی کاربردی: نفت، گاز و پتروشیمی توسط انجمن علوم و فناوری‌های شیمیایی ایران  به صورت مجازی در خرداد ‌ماه 1400 برگزار گردید. پس از اخذ مجوز از وزارت علوم و پایگاه استنادي علوم و جهان اسلام، دبیرخانه کنفرانس با ارائه فراخوان و راه‌اندازی وب‌سایت و سامانه ثبت‌نام و دریافت مقالات از 9 اسفند ماه 99 فعالیت خود را آغاز کرد.  پذیرش مقالات به هر

چهارمین کنفرانس علوم و فناوری های شیمی کاربردی: حسگرها و زیست حسگرها برگزار گردید

چهارمین کنفرانس علوم و فناوری های شیمی کاربردی: حسگرها و زیست حسگرها توسط انجمن علوم و فناوری‌های شیمیایی ایران  به صورت مجازی در 29 بهمن ‌ماه 1399 برگزار گردید. پس از اخذ مجوز از وزارت علوم و پایگاه استنادي علوم و جهان اسلام، دبیرخانه کنفرانس با ارائه فراخوان و راه‌اندازی وب‌سایت و سامانه ثبت‌نام و دریافت مقالات از 1 آبان ماه 99 فعالیت خود را آغاز کرد.  پذیرش مقالات به

سومین کنفرانس علوم و فناوری های شیمی کاربردی: شیمی زمین و شیمی محیط زیست برگزار شد

سومین کنفرانس علوم و فناوری های شیمی کاربردی: شیمی زمین و شیمی محیط زیست توسط انجمن علوم و فناوری‌های شیمیایی ایران و به میزبانی دانشگاه پیام نور کرمان به صورت مجازی در 24 دی ‌ماه ۱۳۹9 برگزار گردید. پس از اخذ مجوز از وزارت علوم و پایگاه استنادي علوم و جهان اسلام، دبیرخانه کنفرانس از 3 شهریور ماه 99 فعالیت خود را آغاز کرد. دبیرخانه کنفرانس با ارائه فراخوان و

دبیر انجمن جز یکی از دو درصد دانشمندان برجسته جهان انتخاب گردید

با تقدیم سلام و ادب احتراما، به استحضار می رساند شیمیدان برجسته، خوشنام و اثربخش ملی و فراملی کشورمان جناب آقای پروفسور منصور انبیاء، عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن علوم و فناوری های شیمیایی ایران یکبار دیگر در آسمان علمی ایران و جهان خوش درخشید و بر اساس ارزیابی های صورت گرفته جز دو درصد دانشمندان برجسته ی جهان قرار گرفت. بدینوسیله این انتخاب بجا وشایسته را خدمت این

شانزدهمین همایش ملی شیمی دانشگاه پیام نور برگزار گردید

شانزدهمین همایش ملی شیمی دانشگاه پیام نور استان البرز که با همکاری انجمن علوم و فناوری‌های شیمیایی ایران به صورت مجازی در 26 شهریور ‌ماه ۱۳۹9 برگزار گردید. پس از اخذ مجوز از وزارت علوم و پایگاه استنادي علوم و جهان اسلام، دبیرخانه کنگره از دی ماه 98 فعالیت خود را آغاز کرد. دبیرخانه کنگره با ارائه فراخوان و راه‌اندازی وب‌سایت و سامانه ثبت‌نام و دریافت مقالات  از اسفند ماه ۱۳۹8